POLITIKA ZASEBNOSTI IN SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo potrdite v sklopu Prijave + strinjanje s pravili in pogoji na e-novice.

Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:

Ime in priimek

E-mail

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

– razna obveščanja glede na dejavnost podjetja katero si boste izbrali

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

S prijavo (to je s klikom na gumb: Prijava + strinjanje s pravili in pogoji) nadalje izrecno soglašam, da Salomon d.o.o. moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

– razna obveščanja glede na dejavnost podjetja katero si boste izbrali

S prijavo (to je s klikom na gumb: Prijava + strinjanje s pravili in pogoji) izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika

Seznanjen sem, da:

  • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
  • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
  • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
  • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
  • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
  • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov
  • lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Salomon d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za obveščanje po elektronski pošti. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

Salomon d.o.o. podpisnika te privolitve obvešča, da lahko podano privolitev kadarkoli prekliče, z dopisom na naslov Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, ali e-sporočilom na naslov: info@center-lavie.si.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 750 mesecev. Po tem času jih bo Salomon d.o.o. izbrisal.